Hiển thị tất cả 10 kết quả

Ắc quy lắp theo xe Mercedes C200 là ắc quy Varta, ắc quy lắp theo xe Mercedes C200 CGI là ắc quy Varta 12V 70Ah 680 A (EN), ắc quy lắp theo xe Mercedes C200 (2011) là ắc quy Varta 12V 60Ah 680A EN/SAE có dòng khởi động nguội CCA tương đương bình Varta 75Ah DIN hiện nay,
Xe Mercedes C200 2012 sử dụng ắc quy theo xe loại AGM DIN 80AH 800CCA, ắc quy thay thế loại DIN 80AH có kích thước tương đương,
Xe Mercedes C200 2015+ sử dụng ắc quy theo xe loại AGM 60AH, ắc quy thay thế loại AGM DIN 70AH hoặc DIN 75AH – 80AH (MF),

-19%
1,960,000
-5%
1,990,000
-5%
2,070,000
1,650,000
-7%
3,880,000
1,780,000
-5%
1,815,000
-8%
4,570,000
-7%
2,190,000
-7%
2,720,000